I. Servicii de audit

- audit statutar al companiilor pentru care cifra de afaceri, totalul activelor şi numărul de salariaţi au depăşit nivelurile prevăzute în lege;

- audit financiar al companiilor care doresc auditarea situatiilor financiare fara a avea obligativitatea auditarii lor prin lege;

- alte angajamente de asigurare si Servicii Conexe,cum ar fi:
       - revizuirea situaţiilor financiare anuale a societatilor comerciale;
       - revizuire a tranzactiilor efectuate prin conturile deschise la societatile bancare ,modul de intocmire si de declarare a impozitelor si taxelor datorate la Bugetul de stat si la Bugetul asigurarilor sociale si reconcilierea soldurilor pentru conturile deschise la banci cu evidenta contabila aferente cererilor de rambursare pe fonduri europene finantate pe linia POSDRU, POR, POSCCE, SUSTEEN etc

Certificat acreditare Camera Auditorilor Financiari din Romania


II. Servicii de consultanta fiscala

- acordarea de servicii profesionale în domeniul fiscal;

- acordarea de servicii şi asistenţă de specialitate pentru întocmirea declaraţiilor de impozite şi taxe;

- asistenţă şi servicii pe probleme de procedură fiscală;

- asistenţă privind întocmirea documentaţiei pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanţă şi a altor acte administrative fiscale;

- asistenţă privind creanţele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

- asistenţă şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţă de specialitate pe parcursul derulării inspecţiei fiscale;

- realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor judecătoreşti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale sau a altor părţi interesate;

- asistenţă fiscală în cauzele aflate pe rolul unei autorităţi jurisdicţionale.

Certificat acreditare Camera Consultantilor Fiscali din Romania


III. Servicii de expertiza contabila si evidenta contabila

- servicii de ţinere si supraveghere contabilitate financiara;

- servicii de întocmire ,verificare şi certificare situaţii financiare;

- servicii de asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii;

- servicii de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice;

- servicii de cenzorat realizate la societăţile comerciale;

- servicii de asistenţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale;

- servicii de evidenta contabila pentru persoane fizice autorizate(PFA-uri) şi alte servicii profesionale care presupun cunoştinţe de contabilitate.

Certificat acreditare Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania


IV. Personal – Salarizare

- intocmirea si inregistrarea contractelor de munca;

- intocmirea dosarelor de personal;

- state de salarii.


Partenerii nostri

Tipuri de parteneri:
PFA – Persoane fizice autorizate
SRL – Societati cu raspundere limitata
SA – Societati pe actiuni

Domenii:
PRODUCTIE – Diverse activitati
EN DETAIL – Comert cu amanuntul
RESTAURANTE - Fast food
EN GROS – Comert cu ridicata
DISTRIBUTIE – Comert divers
Comert on-line
SCA – Societati civile de avocatura

Serviciile oferite de catre noi sunt personalizate in functie de cerintele fiecarui client in parte, astfel incat sa devenim un partener pentru afacerea dumneavostra in care puteti avea totala incredere. Construim impreuna o relatie bazata pe calitate, profesionalism si incredere.